CONSMEDEL, S.L. és una empresa constructora que té els seus orígens a l’any 1977. En l’actualitat, CONSMEDEL, S.L. compta amb més de trenta anys en actiu en aquest sector.

Formada per un equip humà de professionals especialitzats amb una gran experiència, amb la cooperació dels millors industrials, arquitectes i tècnics col·laboradors altament qualificats que juntament amb el propi personal tècnic de CONSMEDEL, S.L., dedica la seva activitat a la realització d’obres de construcció en general, reforma i rehabilitació d’edificis, tractament de façanes, obra nova, reforços estructurals i substitucions funcionals, edificacions industrials i de serveis, entre d’altres. CONSMEDEL, S.L., sempre atenent al seu compromís de qualitat i satisfacció amb el client.